Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Anders Lange
Supplerende læsning

Gripsrud 1999, Larsen, L.O. & Knapskog 2004, Jørgensen, J.C. 1994 og 1999, Bech-Karlsen 1991, Nørgaard Kristensen & Fromm 2011

Reference

Bech-Karlsen, Jo (1991). Kulturjournalistikk. Avkobling eller tilkobling? Oslo: Universitetsforlaget

Gripsrud, Jostein (1999). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2002; 3. udg. 2007; 4. udg. 2011] [Da.overs. 2005]

Gripsrud, Jostein (2005). Mediekultur, mediesamfund. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel [2. Rev. udg. 2010]

Jørgensen, John Chr. (1994). Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906. København: Fisker & Schou. [Disputats]

Jørgensen, John Chr. (1999). Sprogblomster i spinatbedet. En bog om kritikersproget. København: Fremad

Larsen, Leif Ove & Knapskog, Karl (red.) (2004). Søkelys på kulturjournalistikk. Bergen: Bergen Universitetsforlag

Nørgaard Kristensen, Nete & From, Unni (2011). Kulturjournalistik - Journalistik om kultur. København: Samfundslitteratur