Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Bundgaard, Egholm & Skov 2006, Dennett 1987

Reference

Baron-Cohen, Simon (1995). Mindblindness – An Essay on Autism and Theory of Mind. (A Bradford Book). London: The MIT Press. [Da. overs. 1998]

Baron-Cohen, Simon (1998). Blind for andres sind. Et essay om autisme og en teori om mentale tilstande. Overs. af Bodil Wallin Paulsen; tegn. til da. udg. Bente Jarlhøj. København: Nyt Nordisk Forlag

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. London: Routledge, 1990]

Bundgaard, Peer; Egholm, Jesper & Skov, Martin (red.) (2006). Kognitiv semiotik – En antologi om sprog, betydning og erkendelse. København: Haase

Dennett, Daniel Clement (1987). The Intentional Stance. Cambridge, Mass.: MIT Press

Fludernik, Monika (1996). Towards a ’natural’ narratology. London: Routledge

Gerrig, Richard J. (1993/1999). Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading. New Haven/London: Yale University Press [Rev. udg. Boulder, Colo.: Westview, 1999]

Herman, David (red.) (2003). Narrative Theory and the Cognitive Sciences. Stanford, Calif.: Center for the Study of Language and Information/CSLI Publications

Lakoff, George & Johnson, Mark (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic

Mandler, Jean Matter (1984). Stories, scripts, and scenes. Aspects of schema theory. Hillsdale: N.J.: Lawrence Erlbaum

Mink, Louis O. (1978). “Narrative form as a Cognitive Instrument.” I: Canary, Robert H. & Kozicki, Henry (red.). The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, s. 129-140

Turner, Mark (1996). The Literary Mind. New York: Oxford University Press