Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Kolstrup
Supplerende læsning

Roksvold 1997; Kolstrup 2005

Reference

Kolstrup, Søren (2005). “Telling the News. Danish Newspapers 1873 – 1941/2000.” I: Høyer, Svennik & Pöttger, Horst (red.). Diffusion of the News Paradigm 1850-2000. Göteborg: Nordicom

Meilby, Mogens (1996). Journalistikkens grundtrin. Fra ide til artikel. Aarhus: Ajour [Seneste genoptr. 2009]

Ringoot, Roselyne & Utard, Jean-Michel et al. (2009). Les genres journalistiques. Savoir et savoir-faire. Paris: l'Harmattan

Roksvold, Thore (1997). Avissjangrer over tid. Fredriksstad: Institutt for Journalistikk