Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Anker Gemzøe
Supplerende læsning

Marnersdóttir 2003

Reference

Agger, Gunhild (1999). “Intertextuality Revisited. Dialogues and Negotiations in Media Studies.” I: Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality and Visual Media. Temanr. af  Sekvens. (Filmvidenskabelig Årbog 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 17-45

Bloom, Harold (1973/1997). The Anxiety of Influence. A theory of poetry. New York: Oxford University Press. [2. udg. 1997]

Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality and Visual Media. Temanr. af  Sekvens. (Filmvidenskabelig Årbog 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet

Bruhn Jensen, Klaus (1999a). “Intertextualities and Intermedialities.” I: Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality and Visual Media. Temanr. af Sekvens (Filmvidenskabelig Årbog, 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 63-88

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity

Fairclough, Norman (2008). Kritisk diskursanalyse. En tekstsamling. Red. og overs. af Elisabeth Halskov Jensen. København: Hans Reitzel

Fiske, John (1987). Television Culture. London/New York: Routledge [Genoptr. 1989]

Gemzøe, Anker (1997). Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986. (Skrifter fra Center for Æstetik og Logik, 3). København: Medusa [Disputats, Aalborg Universitet]

Gemzøe, Anker (2000a). “Tavshed og ord. Om Villy Sørensens ‘Ægget’.” Kritik, 33, (147), s. 33-43

Gemzøe, Anker (2000b). “Intertekstualitet. Tavshed og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen.” Nordlit, 8, s. 3-32

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil

Haastrup, Helle Kannik (1999). “Scream – an Intertextual Tale.” I: Bondebjerg, Ib & Haastrup, Helle Kannik (red.). Intertextuality & Visual Media. Temanr. af Sekvens. (Filmvidenskabelig Årbog 1999.) Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 145-172

Kristeva, Julia (1967). “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman.” Critique, 239, s. 438-65. [Genoptr. som Kristeva (1969)]

Kristeva, Julia (1969). “Le mot, le dialogue et le roman.” I: Semiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil, s. 143-173

Lotman, Yuri M. (1990). Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Overs. af Ann Shukman; indl. ved Umberto Eco. London/New York: I.B. Tauris

Marnersdóttir, Malan (2003). “Intertekstualitet.” I: Søndergaard, Leif (red.). Om litteratur – metoder og perspektiver. Aarhus: Systime, s. 153-169

Olsson, Anders & Vincent, Mona (1984). “Intertextualitet – möten mellen texter.” Meddelanden från institutionen för slaviska och baltiska språk [Stockholms Universitet], 24, s. 3- 37 [Tilgængelig på <su.diva-portal.org/> (Set 07.08.2013)]

Stam, Robert (1985/1992). Reflexivity in Film and Literature. From “Don Quixote” to Jean-Luc Godard. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press. [Genoptr. New York: Columbia University Press, 1992]