Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Birthe Asmuß
Reference

Austin, J.L. (1962b). How to Do things with Words. Red. af G.J. Warnock. Oxford: Clarendon Press [Da. overs. 1997]

Austin, J.L. (1997). Ord der virker. Overs. og indl. af John E. Andersen & Thomas Bredsdorff. København: Gyldendal

Brown, Penelope & Levinson, Stephen C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press

Fafner, Jørgen (1977). Retorik: klassisk og moderne. Indføring i nogle grundbegreber. København: Akademisk. [Genoptr. m. ny sats 2005]

Goffman, Erving (1967a). Interaction ritual. Essays in face-to-face behaviour. New York: Pantheon/London: Penguin

Goodwin, Charles (1986). “Gestures as a resource for the organization of mutual orientation.” Semiotic, 62 (1/2), s. 29-49

Heritage, John (1984). Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity

Kendon, Adam (1980). “Gesticulation and speech. Two aspects of the process of utterance.” I: Key, Mary Ritchie (red.). The relationship of verbal and nonverbal communication. The Hague: Mouton, s. 207-227

Pomerantz, Anita (1984). “Agreeing and disagreeing with assessments: some features of preferred/dispreferred turn shapes.” I: Atkinson, J. Maxwell & Heritage, John (red.). Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, s. 57-101

Sacks, Harvey; Schegloff, Emanuel A. & Jefferson, Gail (1974). “A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation.” Language, 50 (4), s. 696-735

Schegloff, Emanuel A.; Jefferson, Gail & Sacks, Harvey (1977). “The preference for self-correction in the organization of repair in conversation.” Language, 53 (2), s. 361-382

Wagner, Johannes (2003). “Talesprogsdata i sprogundervisningen.” I: Asmuß, Birte & Steensig, Jakob (red.). Samtalen på arbejde – konversationsanalyse og kompetenceudvikling. København: Samfundslitteratur