Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Winni Johansen
Se også Branding
Supplerende læsning

Balmer & Greyser 2003/2011

Reference

Balmer, John M.T. & Greyser, Stephen A. (2003). Revealing the Corporation. Perspectives on identity, image, reputation and corporate branding, and corporate-level marketing. New York: Routledge [2. udg. 2011]

Dowling, Grahame R. (1986). “Managing Your Corporate Images.” Industrial Marketing Management, 15 (2), s. 109-116

Dowling, Grahame R. (2001). Creating Corporate Reputations – Identity, Image and Performance. Oxford: Oxford University Press

Fombrun, Charles J. (1996). Reputation. Realizing Value from the Corporate Image. Cambridge, Mass.: Harvard Business School Press