Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Gunhild Agger
Supplerende læsning

Johansen & Klujeff 2009

Reference

Altman, Rick (1999). Film/Genre. London: British Film Institute

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Bakhtin, Mikhail M. (1986a). Speech Genres and Other Late Essays by M.M. Bakhtin. Overs. af Vern W. McGee. Red. af Caryl Emerson og Michael Holquist. Austin: University of Texas Press [Genoptr. 1992]

Bakhtin, Mikhail M. (1997). “Problema retjevykh zjanrov.” I: Sobranie sotjinenij t. 5. Red. af Botjarjev, S.G. og Gogotisjvili, L. A. Moskva: Russkie Slovari

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. London: Routledge, 1990]

Bruhn Jensen, Klaus (2011). “Meta-media and meta-communication - Revisiting the concept of genre in the digital media environment.” MedieKultur, 27 (51), s. 8-21

Croce, Benedetto (1995). Guide to Aesthetics. Overs. m. indl. og noter af Patrick Romanell. Indianapolis, Ind.: Hackett [Overs. fra Breviario di estetica. (1913)]

Ejkhenbaum, Boris (1969). “Literaturnyj byt.” I: Striedter, Jurij (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. 1. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. München: Wilhelm Fink [Eng. overs. 1971]

Fishelov, David (1993). Metaphors of Genre. The role of analogies in genre theory. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press

Frye, Northrop (1957). Anatomy of Criticism. Four Essays. New York: Princeton University Press. [Flere genoptr.]

Genette, Gérard (1979). Introduction à l’architexte. Paris: Seuil [Genudg. samm. m. Fiction et diction. (2004)]

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris: Seuil

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press.

Halliday, M.A.K. & Hasan, Ruqaiya (1986). Language, context, and text. Aspects of language in a social-semiotic perspective. Victoria: Deakin University Press / Oxford: Oxford University Press

Höijer, Birgitta (1995). Genreföreställningar och tolkningar av berättende i TV. (Skriftserien, 1995:1) Stockholm: Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation, Stockholms Universitet

Jauss, Hans Robert (1972). “Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters.” I: Jauss, Hans Robert & Köhler, Erich (red.). Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Bd. 1. Heidelberg, s. 107-138. [Også tr. i: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München, s. 327–358.]

Jerslev, Anne (1999). Det er bare film. Unges videofællesskaber og vold på film. København: Gyldendal

Johansen, Jørgen Dines & Klujeff, Marie Lund (2009). Genre. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Laursen, Iben Thorving (2000). “Genreblanding i teori og praksis.” I: Henriksen, Frank (red.). Mediesociologi. (Sekvens. Filmvidenskabelig Årbog 2000.) Institut for Film og Medievidenskab, Københavns Universitet, s. 185-231

Lomborg, Stine (2011). “Social Media as communicative genres.” MedieKultur, 27 (51)

Platon (1954). Staten. Udg. af Carsten Høeg og Hans Ræder; overs. af Hans Ræder. (Platons Skrifter, bd. 4-5). København: C.A. Reitzel [Genudg. København: Hans Reitzel, 1992]

Schaeffer, Jean-Marie (1989). Qu’est-ce qu’un genre littéraire? Paris: Seuil

Schlegel, Friedrich ([1798] 1958-95). Athenäum. I: Ernst Behler (red.). Kritische Ausgabe 2. München: Ferdinand Schöningh [Da. overs. 2000]

Schlegel, Friedrich (2000). Athenäum fragmenter og andre skrifter. Overs. og med indl. af Jesper Gulddal. København: Gyldendal

Schou, Jens Breinholt (2005). Genrer – findes de i virkeligheden? København: Dansklærerforeningen

Simonsen, Tomas Mosebo (2011). “Categorizing YouTube.” MedieKultur, 27 (51)

Sjklovskij, Viktor (1969). “Iskusstvo, kak priem”, “Sjuzetoslozenie” (opr. 1916), “Parodijnyj roman. Tristram Shandy Sterna.” (opr. 1921) I: Striedter, Jurij & Stempel, Wolf-Dieter (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. I. München: Wilhelm Fink [Overs. se Shklovsky 1965]

Swales, John M. (2004). Research Genres. Explorations and Applications. (Cambridge Applied Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press

Teilmann, Katja (2006). Genreblandinger. Ironisk og humoristisk multigenericitet i dansk litteratur efter 1800. Center for Medievidenskab. Syddansk Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Todorov, Tzvetan (1978b). “L’origine des genres.” I: Les Genres du discours. Paris: Éditions du Seuil

Tynjanov, Jurij (1969). “Dostojevskij i Gogol (K teorii parodii)” (1921), “Literaturnyj fakt” (1924), “O literaturnoj evoljutsii” (1927). I: Striedter, Jurij (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. 1. Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. München: Wilhelm Fink

Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations/Philosophische Untersuchungen. Overs. af G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell [Parallel eng. og tysk] [Da.overs. 1971]

Wittgenstein, Ludwig (1971). Filosofiske Undersøgelser. Overs. m. indl. og noter af Jes Barsøe Adolphsen & Lennart Nørreklit. København: Munksgaard [2.udg. Munksgaard/Rosinante 1999]

Ørvad Andersen, Lissi m.fl. (1973). Tegneserier. En ekspansions historie. Kongerslev: GMT.