Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Bente Halkier
Supplerende læsning

Almlund & Blom Andersen 2011, Silverman, D. 2006

Reference

Almlund, Pernille & Blom Andersen, Nina (red.) (2011). Fra Metateori til Kommunikation. København: Hans Reitzel

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966/1987). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday/Harmondsworth: Penguin [Genoptr. 1987] [Da. overs. 1972/1992 og 2004]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1972/1992). Den samfundsskabte virkelighed. En videnssociologisk afhandling. Overs. af Anne Diemer & Erik Lyng. København: Lindhardt & Ringhof [2. udg. 1992]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (2004). Den sociale konstruktion af virkeligheden. en vidensociologisk afhandling. Overs. af Morten Visby. København: Akademisk Forlag

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (2002). A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies. London: Routledge

Dervin, Brenda (2003). Sense-Making Methodology Reader. Selected writings of Brenda Dervin. Red. af Brenda Dervin og Lois Foreman-Wernet med Eric Lauterbach. New York: Hampton

Hermes, Joke (2005). Re-reading Popular Culture. Oxford: Blackwell

Kotarba, Joseph A. (2005). “Eksistentialistisk sociologi.” I: Hviid Jacobsen, Michael & Kristiansen, Søren (red.). Hverdagslivet. Sociologier om det Upåagtede. København: Hans Reitzel

Livingstone, Sonia (2009). Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities. Cambridge/Malden, Mass.: Polity

Mortensen, Niels & Harste, Gorm (1996/2007). “Sociale samhandlingsteorier.” I: Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo (red.). Klassisk og Moderne Samfundsteori. København: Hans Reitzel [7. udg. 2007]

Schrøder, Kim; Drotner, Kirsten; Kline, Stephen & Murray, Catherine (2003). Researching audiences. London: Edward Arnold

Schutz [Schütz], Alfred (1932). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien: Springer [Eng. overs. 1972]

Schutz, Alfred (1972). The Phenomenology of the Social World. Overs.af George Walsh & Frederick Lehnert, m. indl. af  George Walsh.  London: Heineman Educational

Schutz, Alfred (1975). Hverdagslivets sociologi. En tekstsamling. Udv. og indl. ved Boel Ulff-Møller; overs. af Lisbeth Eriksen. København: Hans Reitzel. [2. udg. 2005]

Silverman, David (2006). Interpreting Qualitative Data. 3. udg. London: Sage. [1. udg. 1993; 2. udg. 2001; 4. udg. 2011]

Turner, Bryan S. (1984). Kroppen i Samfundet. Teorier om Krop og Kultur. Overs. af Torsten Harald Larsen & Charlotte Pietsch. København: Hans Reitzels Forlag [Udvalgte kapitler fra The body & society. Explorations in social theory (1984), samt 2 nyskrevne kapitler]

Zahavi, Dan & Overgaard, Søren (2005). “Fænomenologisk sociologi – hverdagslivets subjekt.” I: Hviid Jacobsen, Michael & Kristiansen, Søren (red.). Hverdagslivet. Sociologier om det Upåagtede. København: Hans Reitzel