Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Louise Phillips
Supplerende læsning

Jørgensen, M.W. & Phillips 1999, 2002

Reference

Foucault, Michel (1969). L'Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [Eng. overs. 1972] [Da. overs. 2005]

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. Overs. af A.M. Sheridan Smith. London: Routledge

Foucault, Michel (2005). Vidensarkæologien. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Ejvind Hansen; red. af Thomas Larsen & Rasmus Hougaard. Aarhus: Philosophia

Hall, Stuart (red.) (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage. [2. udg. m. Jessica Evans & Sean Nixon, 2013]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

O'Sullivan, Tim; Hartley, John; Saunders, Danny; Montgomery, Martin & Fiske, John (1994). Key Concepts in Communication and Cultural Studies. 2. udg. London: Routledge

Phillips, Louise (2010).  “Diskursanalyse.” I: Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (red.). Kvalitative metoder - en grundbog. København: Hans Reitzel, s. 263-286

Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001a). Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage

Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon  (red.) (2001b). Discourse as Theory and Practice. London: Sage