Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Winni Johansen
Supplerende læsning

Christensen, Morsing & Cheney 2008, Cornelissen 2011, Christensen & Cornelissen 2011

Reference

Argenti, Paul A. (2007). Corporate Communication. 4. udg. New York: McGraw-Hill. [1. udg. 1994]

Belasen, Alan T. (2008). The theory and practice of corporate communication. A competing values perspective. New York: Sage

Christensen, Lars Thøger & Morsing, Mette (2005/2008). Bagom Corporate Communication. København: Samfundslitteratur [2. udg. 2008]

Christensen, Lars Thøger; Morsing, Mette & Cheney, George (2008). Corporate Communications: Convention, Complexity and Critique. London: Sage

Christensen, Lars Thøger & Cornelissen, Joep (2011). “Bridging Corporate and Organizational Communication: Review, Development and a Look to the Future.” Management Communication Quarterly, 25 (3), s. 383-414

Cornelissen, Joep (2011). Corporate Communication – A Guide to Theory and Practice. 3. udg. London: Sage [1.udg.2004: 2. udg. 2008]

Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2009). Brug dit brand. København: Gyldendal Business

Kunde, Jesper (1997). Corporate religion. Vejen til en stærk virksomhed. København: Børsens Forlag. [2. udg. 1999. Overs. til Sv. 1997, No. 2000 og Eng. 2000]

Marchand, Roland (1998). Creating the Corporate Soul: The Rise of Public Relations and Corporate Imagery in American Big Business. Berkeley, Calif.: University of California Press

Putnam, Linda L. & Nicotera, Anne Maydan (red.) (2009). Building Theories of Organization. The Constitutive Role of Communication. (Routledge Communication Series). New York: Routledge

Schultz, Majken; Antorini, Yun Mi & Csaba, Fabian F. (2005). Corporate branding: Purpose/People/Process. København: Copenhagen Business School Press

van Riel, Cees B.M. (1995). Principles of Corporate Communication. Harlow: Prentice Hall