Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Tegn
Supplerende læsning

Nake 1993, Finneman 1994, Nadin 1997

Reference

Bøgh Andersen, Peter (1991). A theory of computer semiotics. Semiotic approaches to construction and assessment of computer systems. Cambridge: Cambridge University Press

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Nadin, Mihai (1997). The Civiliziation of Illiteracy. Dresden: Dresden University Press [Tilgængelig som web-publ. Flere kilder]

Nake, Frieder (red.) (1993). Die erträgliche Lichtigkeit der Zeichen. Ästetik, Semiotik, Informatik. Baden-Baden: Agis