Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Gripsrud 1999 (4. udg. 2011)

Reference

Barthes, Roland (1964c). “Éléments de sémiologie.” Communications 4, s. 91-135

Gripsrud, Jostein (1999). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2002, 3. udg. 2007. 4. udg. 2011] [Da. overs. 2005]

Gripsrud, Jostein (2005). Mediekultur, mediesamfund. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel [2. Rev. udg. 2010]

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson. [Artik. opr. udg. af Centre For Contemporary Cultural Studies, Birmingham University, 1973. Genoptr. i ovennævnte antologi, 1980]