World wide web (www)

World wide web (www) Betegnelsen “world wide web” blev første gang brugt af Tim Berners-Lee i 1989 om hans nyudviklede netværksprotokolsoftware. Det omfattede en transmissions protokol http (hyperteksttransmissionsprotokol), klient-server-protokol med URL-adressering (Uniform Ressource Location = web adresse), og programmeringssproget HTML (Hypertekst Mark Up Language), der kunne håndtere dokumentformatering og linkningsfaciliteter. Tilsammen udgør disse applikationer world […]

Log ind for at læse videre.
Se også Berners-Lee, Tim
Link W3C