Viral reklame

Viral reklame Virale reklamer adskiller sig fra andre reklamer (se markedskommunikation) i deres distributionsform. En viral reklame ikke bare distribueres, den videredistribueres, idet den oprindelige afsender, en vareudbyder, rykker i baggrunden. Det er modtagere af reklamen, der i deres netværk videresender den til andre modtagere, gennem en flertrinskommunikationsmodel. En modtager af reklamen opfordrer således indirekte […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Riber Christensen & Ertløv Hansen 2012, Petrescu 2014, Wilde 2014

Reference

Allen, Kevin (2008). Viral Marketing 100 Success Secrets. Brisbane: Emero

Arndt, Johan (1967). “Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New Product.” Journal of Marketing Research, 4 (3), s. 291-295

Berger, Jonah & Milkman, Katherine L. (2012). “What Makes Online Content Viral?” Journal of Marketing Research, 49 (2), s. 192-205

Butt, Riazat (2011). “Benetton tears down pope-kissing ads after Vatican legal threat.” The Guardian, 17. november. Tilgængelig på http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/
17/benetton-pope-kissing-ads

Ertløv Hansen, Ole (2013). “At smitte med en følelse – virale videoer.” I: Ertløv Hansen, Ole & Højbjerg, Lennard (red.). Online videoer – på sociale medieplatforme. Aarhus: Systime, s. 113-135

Gamify (2021). https://www.gamify.com/gamification-blog/advergaming-how-game-advertising-is-built-for-consumer-engagement

Helm, Sabrina (2000). “Viral Marketing – Establishing Customer Relationships by ‛Word-of-Mouse’.” Electronic Markets, 10 (3), s. 158-161

Hinz, Oliver; Skiera, Bernd; Barrot, Christian & Becker, Jan U. (2011). “Seeding Strategies for Viral Marketing: An Empirical Comparison.” Journal of Marketing, 75 (6), s. 55-71

Jurvetson, Steve (2000). “What exactly is viral marketing.” Red Herring, Maj 2000, s. 110-111. Tilgængelig på https://currypuffandtea.files.wordpress.com/2008/
03/viral-marketing.pdf

Jurvetson, Steve & Draper, Tim (1997). “Viral Marketing.” Netscape M-files. [Edited version Business 2.0 1998] Tilgængelig på https://www.academia.edu/1864758/Viral_
marketing

Libert, Kelsey & Tynski, Kristin (2013). “Research: The Emotions That Make Marketing Campaigns Go Viral.” Harvard Business Review, 24. oktober. Tilgængelig på https://hbr.org/2013/10/research-the-emotions-that-make-marketing-campaigns-go-viral

O’Reilly, Tim (2007). “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software.” Communications & Strategies, 65 (2007), s. 17-38

Petrescu, Maria (2014). Viral Marketing and Social Networks. Singapore: Business Expert

Rayport, Jeffrey (1996). “The Virus of Marketing.” Fast Company. Tilgængelig på https://www.fastcompany.com/27701/virus-marketing

Riber Christensen, Jørgen (2014). “Viral kommunikation og sentimentalitet: Hadde du gitt jakken din til Johannes?” Dansk Noter, 3 (2014), s. 18-23

Riber Christensen, Jørgen (2019). “The Rhythms of Viral Communication and Lefebvre: Recent Changes and Developments of Viral Communication in Social Media.” I: Christiansen, Steen Ledet & Gebauer, Mirjam (red.). Rhythms now. Henri Lefebvre’s Rhythmanalysis Revisited. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 71-93

Riber Christensen, Jørgen (2020). Viraler og memer. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Riber Christensen, Jørgen & Ertløv Hansen, Ole (2012). “Virale reklamevideoer: Transgression, markedsføring og sociale medier.” I: Stigel, Jørgen (red.). Reklame – eller hvordan sætter man sving i bevidstheden? København: Systime Academic, s. 203-231

Scott, David Meerman (2009). The New Rules of Marketing & PR. Hoboken, N.J.: Wiley

Stigel, Jørgen (2008). “Humor i dansk tv-reklame. Et middel på tværs af livsstil?” Mediekultur, 45: s. 65-79

Welker, Carl B. (2002). “The Paradigm of Viral Communication.” Information Services and Use, 22 (1), s. 3-8

Wilde, Sven (2014). Viral Marketing within Social Networking Sites: The Creation of an Effective Viral Marketing Campaign. Hamburg: Diplomica