Paratekst

Paratekst Paratekst er et begreb fra litteraturteorien og bruges til at præcisere forskellige typer af teksters forhold til hinanden. ‘Para-’ betyder ‘ved siden af’ og paratekster handler om relationen mellem en hovedtekst og de teksttyper som ligger ved siden af denne. Begrebet paratekst blev først introduceret af litteraturforskeren Gerard Genette i værket Palimpsestes. La littérature […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Claus Toft-Nielsen
Supplerende læsning

Genette 1997

Reference

Brienza, Casey (2009). “Paratexts in translation. Reinterpreting ‘Manga’ for the United States.”
International Journal of the Book, 6 (2), s. 13-19

Consalvo, Mia (2007). Cheating: Gaining Advantage in Video Games. Cambridge, Mass.: MIT Press

Genette, Gérard (1982). Palimpsestes. La littérature au second degrè. Paris: Seuil [Eng.overs. 1997]

Genette, Gérard (1987). Seuils. Paris: Seuil [Eng. overs. 1997]

Genette, Gérard (1997a). Paratexts. Thresholds of Interpretation. Overs. af Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press

Genette, Gérard (1997b). Palimpsests: Literature in the Second Degree. Overs. af Channa Newman og Claude Doubinsky. Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press

Geraghty, Lincoln (red.) (2015). Popular Media Cultures. Fans, Audiences and Paratexts. Basingtoke: Palgrave Macmillian

Grainge, Paul (red.) (2011). Ephemeral Media: Transitory Screen Culture from Television to YouTube. Basingstoke: Palgrave Macmillan / London: British Film Institute

Gray, Jonathan (2008). “Television pre-views and the meaning of hype.” International Journal of Cultural Studies, 11 (1), s. 33-49

Gray, Jonathan (2010). Show Sold Separately: Promos, Spoilers and Other Media Paratexts. New York: New York University Press

Gray, Jonathan (2015). “Afterword: Studying Media with and without Paratexts.” I: Geraghty, Lincoln (red.). Popular Media Cultures. Fans, Audiences and Paratexts. Basingtoke: Palgrave Macmillian, s. 230-237

Johnson, Catherine (2012). Branding Television. London: Routledge

Lauridsen, Palle Schantz (2018). “Intertekstualitet.” I: Lauridsen, Palle Schantz & Svendsen, Erik (red.). Medieteori. København: Samfundslitteratur, s. 279-297

Lunenfeld, Peter (1999). “Unfinished Business.” I: Lunenfeld, Peter (red.). The Digital Dialectic. New Essays on New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press. s. 6-23

Sandvik, Kjetil (2018). Tværmedial kommunikation. Producent-, bruger- og hverdagsperspektiver. København: Samfundslitteratur

Sandvoss, Cornel & Kearns, Laura (2014). “From interpretive communities to interpretative fairs: ordinary fandom, textual selection and digital media.” I: Duits, Linda; Zwaan, Koos & Reijnders, Stijn (red.). The Ashgate Research Companion to Fan Cultures. Abingdong / New York: Routledge, s. 91-104

Waade, Anne Marit & Toft-Nielsen, Claus (2015). “Harry Potter som transmedia storytelling. Fantasy, franchise og fans.” I: Lauridsen, Palle Schantz & Svendsen, Erik (red.). Medieanalyse. København: Samfundslitteratur, s. 60-82