Multimodal socialsemiotik

Multimodal socialsemiotik Grundtanken i multimodal socialsemiotik er, at vi, når vi kommunikerer, altid benytter flere semiotiske betydningssystemer samtidigt, fx skrift, billede og grafik. Disse systemer benævnes ofte med den engelske term “modes”. Faktisk kan vi ifølge teorien slet ikke skabe nogen form for tekst, hverken sproglig eller anden, som kommunikerer “monomodalt”, altså med et enkelt […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Morten Boeriis
Supplerende læsning

Hestbæk Andersen, Boeriis, Maagerø & Tønnessen 2015, Hestbæk Andersen & Boeriis 2012

Reference

Baldry, Anthony P. & Thibault, Paul J. (2006). Multimodal Transcription and Text Analysis. London: Equinox

Bateman, John A. (2008). Multimodality and Genre: A Foundation for the Systematic Analysis of Multimodal Documents. London: Palgrave

Boeriis, Morten (2017). “Modeling Multimodal Stratification”. I: Siezov, Ognyan & Wildfeuer, Janina (red.). New Studies in Multimodality. Conceptual and Methodological Elaborations. London: Bloomsbury Academic

Boeriis, Morten & Holsanova, Jana (2012). “Tracking visual segmentation: Connecting semiotic and cognitive perspectives”. Visual Communication, 11 (3), s. 259-281

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic. London: Edward Arnold

Halliday , M.A.K & Matthiessen, Christian M.I.M. ( 2014 ). Halliday’s Introduction to Functional Grammar. 4. udg. London / New York: Routledge[1.udg. 1985]

Hestbæk Andersen, Thomas & Boeriis, Morten (red.) (2012). Nordisk Socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Hestbæk Andersen, Thomas; Boeriis, Morten; Maagerø, Eva & Tønnessen, Elise Seip (2015). Social Semiotics. Key Figures, New Directions. London / New York: Routledge

Hjelmslev, Louis (1966 [1943]). Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København: Akademisk Forlag [Opr. udg. 1943 som festskrift fra Københavns Universitet, uændret genoptr. 1966]

Hodge, Roger & Kress, Gunther (1988). Social Semiotics. Cambridge: Polity Press

Iedema, Rick (2003). “Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as multi‐semiotic practice.” Visual Communication, 2 (1), s. 29-57

Kress, Gunther (2003). Literacy in the New Media Age. London / New York: Routledge

Kress, Gunther (2010). Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. New York: Routledge

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996 [2006]). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London / New York: Routledge

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold

Lemke, Jay L. (1991). “Text production and dynamic text semantics.”I: Ventola, Eija (red.). Functional and Systemic Linguistics: Approaches and Uses. (Trends in Linguistics: Studies and Monographs 55). Berlin: Mouton de Gruyter, s. 23-38

Lemke, Jay L. (2000). “Multiplying meaning: Visual and verbal semiotics in scientific text.” I: Martin, James R. & Veel, Robert (red.). Reading Science: Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science. London: Routledge, s. 87-113

Norris, Sigrid (red.) (2015). Multimodality. London /New York: Routledge

Nørgaard, Nina (2012). “Multimodal stilistik.” I: Hestbæk Andersen, Thomas & Boeriis, Morten (red.). Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 111-130

O’Halloran, Kay L. (red.) (2004). Multimodal Discourse Analysis. Systemic Functional Perspectives (Open Linguistics). London: Continuum

O’Toole, Lawrence M. (1994). The Language of Displayed Art. London: Leicester University Press [2. udg. Routledge, 2010]

Saussure, Ferdinand de (1916). Cours de linguistique générale. Udg. af Charles Bally og Albert Sechehaye, under medvirken af Albert
Riedlinger. Laussanne / Paris : Payot [2.udg. 1922] [Eng. overs. 1959 og 1985]

Saussure, Ferdinand de (1959). Course in General Linguistics. Overs. med indledn. og noter af Wade Baskin. New York: Philosophical Library [Genoptr. 1966 McGraw-Hill]

Saussure, Ferdinand de (1985). Course in General Linguistics. Overs. med indledn. og noter af Roy Harris. London: Duckworth

van Leeuwen, Theo (1999). Speech, Music, Sound. London: Palgrave MacMillan

van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. London / New York: Routledge