Mediereception

Mediereception Ved reception forstås modtagelse af bestemte produkter. Ved mediereception forstås modtagelse af bestemte medieprodukter og forståelse af de tekster, medierne kommunikerer. Mediereception har derfor fokus på mediernes modtagere eller brugere (modtager), på deres forståelse af mediernes tekster og på de sammenhænge, mediebrugen og -forståelsen indgår i og afhænger af. Set fra modtagernes side afhænger […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Kirsten Drotner
Se også Mediepanik
Supplerende læsning

Drotner 2011

Reference

Appel, Charlotte (2001). Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. bd. 1-2 København: Det kongelige Bibliotek/Museum Tusculanum

Butsch, Richard (2000). The making of American audiences from stage to television, 1750-1990. (Cambridge Studies in the History of Mass Communication). Cambridge: Cambridge University Press

Crichter, Chas (2003). Moral panics and the media. Buckingham: Open University Press

Landow, George P. (1992). Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Postman, Neil (1982). The disappearance of childhood. New York: Delacorte [Genudg. m. nyt forord af forfatteren. New York: Vintage Books 1994]