Kunstig intelligens

Kunstig intelligens Kunstig intelligens (Artificial Intelligence, “AI”) er et begreb for en forskningstradition, som søger at skabe programmer, der tænker på samme måde eller med samme resultater som mennesket. Traditionen blev grundlagt af den engelske matematiker Alan M. Turing, der i en artikel fra 1950 stillede spørgsmålet, om maskiner kan tænke? Ifølge Turing kunne spørgsmålet […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Feigenbaum & Feldmann 1963, Simon, H.A 1969/1996, Haugeland 1985, Arbib 1995, Searle 1998, Moravec 2000, Bennett m.fl. 2007

Reference

Turing, Alan M. (1950). “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, 59, s. 236, 433-460

Feigenbaum, Edward A. & Feldmann, Julian (red.) (1963). Computers and Thought. New York: McGraw Hill

Simon, Herbert A. (1969/1996). The Sciences of the Artificial. Cambridge, Mass.: MIT Press [3. udg. 1996]

Haugeland, John (1985). Artificial Intelligence. The very Idea. Cambridge, Mass.: MIT Press

Arbib, Michael A. m.fl. (red.) (1995). The Handbook of Brain Theory and Neural Networks. Cambridge, Mass.: MIT Press

Searle, John R. (1998). Mind, Language and Society. Philosophy in the Real World. New York: Basic

Moravec, Hans (2000). Robots, Re-Evolving Mind. [http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/robot.papers /2000/Cerebrum.html. Set 25.01. 2013]

Bennett, Maxwell R.; Dennett, Daniel; Hacker, Peter M.S. & Searle, John (2007). Neuroscience and Philosophy. Brain, Mind and Language. New York: Columbia University Press