Konstruktiv journalistik

Konstruktiv journalistik Konstruktiv journalistik og konstruktive nyheder er begreber, der blev lanceret af Ulrik Haagerup, Nyhedsdirektør i DR. Det skete først for en bredere offentlighed i en kronik i dagbladet Politiken (6.12.2008), og siden som redaktør af en antologi om emnet, En konstruktiv nyhed (Haagerup 2012). Haagerup har tillige udgivet en monografi, Constructive News (2015), der er trykt i […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Peter Bro
Supplerende læsning

Haagerup 2012

Reference

Gyldensted, Cathrine (2015). From mirrors to movers. Five elements of positive psychology in constructive journalism. [U.S.]: GGroup Publishing

Gyldensted, Cathrine & Bjerre, Malene (2014). Håndbog i konstruktiv journalistik. Fotos af Jan Grarup; illust. af: Lasse Bo Christensen. Århus: Ajour

Haagerup, Ulrik (2008). ‟Konstruktive nyheder”. Politiken, 6.12, sektion 2, s. 6. [Kronik]

Haagerup, Ulrik (2012). En konstruktiv nyhed. Opgør med pressens negative verdenssyn. Århus: Ajour