Konstruktiv journalistik

Konstruktiv journalistik Konstruktiv journalistik og konstruktive nyheder er begreber, der blev lanceret af Ulrik Haagerup, Nyhedsdirektør i DR. Det skete først for en bredere offentlighed i en kronik i dagbladet Politiken (6.12.2008), og siden som redaktør af en antologi om emnet, En konstruktiv nyhed (Haagerup 2012). Haagerup har tillige udgivet en monografi, Constructive News (2015), der er trykt i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Peter Bro
Supplerende læsning

Haagerup 2012

Reference

Gyldensted, Cathrine (2015). From mirrors to movers. Five elements of positive psychology in constructive journalism. [U.S.]: GGroup Publishing

Gyldensted, Cathrine & Bjerre, Malene (2014). Håndbog i konstruktiv journalistik. Fotos af Jan Grarup; illust. af: Lasse Bo Christensen. Århus: Ajour

Haagerup, Ulrik (2008). ‟Konstruktive nyheder”. Politiken, 6.12, sektion 2, s. 6. [Kronik]

Haagerup, Ulrik (2012). En konstruktiv nyhed. Opgør med pressens negative verdenssyn. Århus: Ajour