Interkulturel kommunikation

Interkulturel kommunikation I dagens flerkulturelle samfund er interkulturel kommunikation blevet en del af hverdagen for stort set alle faggrupper: HR-medarbejdere, ejendomsmæglere, journalister, lærere, tandlæger, politiassistenter og socialrådgivere m.fl., ligesom interkulturel kommunikation bliver et stadigt større element i universitetsuddannelser, efterhånden som internationalisering af uddannelser tager til. Interkulturel kommunikation er betegnelsen for den kom­munika­tion, som foregår mellem […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Iben Jensen
Emneredaktører Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Jensen 1998

Reference

Backhaus, Klaus & van Doorn, Jenny (2007). “Consumer Perceptions of Advertising Standardization. A Cross-Country Study of Different Advertising Categories.” International Management Review, 3 (4), s. 37-49

Blasco, Maribel & Gustafsson, Jan (red.) (2004). Intercultural Alternatives. Critical perspectives on intercultural encounters in Theory and Practice. København: Copenhagen Business School Press

Dahl, Øyvind; Jensen, Iben & Nynäs, Peter (red.) (2006). Bridges of understanding – Perspectives on Intercultural Communication. Oslo: Oslo University Press

Gullestrup, Hans (1992). Kultur, kulturanalyse og kulturetik – eller hvad adskiller og forener os? København: Akademisk

Hall, Edward T. (1959). The Silent Language. New York: Anchor/Doubleday

Hofstede, Geert (1991). Culture and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and its importance for survival. London: McGraw-Hill [3. udg. 2010, med Gert Jan Hofstede og Michael Minkow] [Da.overs. 2010, 1. udg. 1991]

Hofstede, Geert (2010). Kulturer og organisationer – overlevelse i en grænseoverskridende verden. Med Gert Jan Hofstede og Michael Minkow. Overs. og bearb. af Mette Trier. 3. udg. København: Handelshøjskolens forlag

Jensen, Iben (1998). Interkulturel kommunikation i komplekse samfund. København: Roskilde Universitetsforlag

Liebes, Tamar & Katz, Elihu (1990). The export of meaning. Cross-cultural readings of ’Dallas’. New York: Oxford University Press. [2. udg. Polity (1993). Se også Katz & Liebes (1984)]

Nakayama, Thomas K. & Halualani, Rona Tamiko (red.) (2010). The handbook of critical intercultural communication. West Sussex: Wiley-Blackwell.  [Genoptr. 2013]

Nielsen, Jakob & Loranger, Hoa (2006). Prioritizing Web Usability. Indianapolis, Ind.: New Riders

Tange, Hanne (2010). “Caught in the Tower of Babel: University lecturers’ experiences with internationalisation.” Language and Intercultural Communication, 10 ( 2), s. 137-49