Informationsteori

Informationsteori I den matematiske informationsteori (Shannon 1948) defineres information ved den fysiske manifestationsform med en bit som mindste informationsenhed (binære alfabet). Mens den enkelte bit bestemmes ved en bestemt fysisk værdi, bliver relationen mellem bits bestemt som en matematisk (statistisk eller logisk) relation. Der ses systematisk væk fra den enkelte meddelelses indhold og mening. Shannons […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Langefors 1966, Bateson 1972, Finnemann 1994, Hayles 1994, Bøgh Andersen m.fl. 2000

 

Reference

Bateson, Gregory (1972). Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. London: Intertext

Bøgh Andersen, Peter m.fl. (red.) (2000). Downward Causation. Minds, Bodies and Matter. Aarhus: Aarhus University Press

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Hayles, N. Katherine (1994). Chaos Bound. Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Langefors, Börje (1966). Theoretical Analysis of Information Systems. Lund: Studentlitteratur/København: Akademisk Forlag/Oslo: Universitetsforlaget

Shannon, Claude E. (1948). “A mathematical theory of communication.” Bell System Technical Journal, 27, s. 379-423, 623-656