E-bog

E-bog En e-bog er en elektronisk og digital bog. Der er to sider af e-bogens digitale egenskaber. For det første er der det digitale format, som bogen er publiceret i, og for det andet er der den e-bogslæser, som e-bogen læses på. Udbredte digitale formater er PDF fra firmaet Adobe, ePub fra International Digital Publishing […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Se også Lydbøger
Supplerende læsning

Northern Lights 2015, Klitgaard Povlsen 2016, Thompson 2005, Wischenbart 2016

Reference

Andersen, Tore Rye (2015). “‘Black Box’ in flux: Locating the literary work between media.” Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 13 (1), s. 121-136. [<doi: 10.1386/nl.13.121_1>]

Bog- og litteraturpanelet (2016). Bogen og litteraturens vilkår 2016. København: Slots- og Kulturstyrelsen. [Tilgængelig på: <http://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Bogpanel/Bogen_og_Litteraturens_vilkaar_2016.pdf> (Set 04.12.2017)]

eReolen (2017). Statistik for anvendelsen af eReolen. København: eReolen. [Tilgængelig på: <http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/02/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan-2017-02-07-Januar.pdf> (Set 04.12.2017)]

Hjarvard, Stig & Helles, Rasmus (2013). “Digital books on the point of take-off?: The ebook in Denmark anno 2013.” Academic Quarter, 07, s. 34-50

Hjarvard, Stig & Helles, Rasmus (2015). “Going digital: Changing the game of Danish publishing.” Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 13 (1), s. 49-64. [<DOI: 10.1386/nl.13.1.49_1>]

Klitgaard Povlsen, Karen (2016). “Bøger!Bøger!Bøger!” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk mediehistorie bd. 4. København: Samfundslitteratur, s. 217-243

Northern Lights (2015). Books and publishing in a digital age. Temanummer af tidsskriftet Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 13 (1)

Perrin, Andrew (2016). Book Reading 2016. Washington: Pew Research Centre. [Tilgængelig på: <http://www.pewinternet.org/2016/09/01/book-reading-2016/> (Set 04.12.2017)]

Thompson, John B. (2005). Books in the Digital Age. The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States. Cambridge: Polity

Thompson, John B. (2010). Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century. Cambridge: Polity [2. udg. 2012]

Wischenbart, Rüdiger (2016). Global eBook. A Report on Market Trends. Ruediger Wischenbart Content and Consulting. [Udkommer årligt med opdateret branchestatistik. Tilgængelig på: <http://www.wischenbart.com/page-4> (Set 04.12.2017)]