E-bog

E-bog En e-bog er en elektronisk og digital bog. Der er to sider af e-bogens digitale egenskaber. For det første er der det digitale format, som bogen er publiceret i, og for det andet er der den e-bogslæser, som e-bogen læses på. Udbredte digitale formater er PDF fra firmaet Adobe, ePub fra International Digital Publishing […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stig Hjarvard
Supplerende læsning

Northern Lights 2015, Klitgaard Povlsen 2016, Thompson 2005, Wischenbart 2016

Reference

Andersen, Tore Rye (2015). “‘Black Box’ in flux: Locating the literary work between media.” Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 13 (1), s. 121-136. [<doi: 10.1386/nl.13.121_1>]

Bog- og litteraturpanelet (2016). Bogen og litteraturens vilkår 2016. København: Slots- og Kulturstyrelsen. [Tilgængelig på: <http://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Bogpanel/Bogen_og_Litteraturens_vilkaar_2016.pdf> (Set 04.12.2017)]

eReolen (2017). Statistik for anvendelsen af eReolen. København: eReolen. [Tilgængelig på: <http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/02/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan-2017-02-07-Januar.pdf> (Set 04.12.2017)]

Hjarvard, Stig & Helles, Rasmus (2013). “Digital books on the point of take-off?: The ebook in Denmark anno 2013.” Academic Quarter, 07, s. 34-50

Hjarvard, Stig & Helles, Rasmus (2015). “Going digital: Changing the game of Danish publishing.” Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 13 (1), s. 49-64. [<DOI: 10.1386/nl.13.1.49_1>]

Klitgaard Povlsen, Karen (2016). “Bøger!Bøger!Bøger!” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk mediehistorie bd. 4. København: Samfundslitteratur, s. 217-243

Northern Lights (2015). Books and publishing in a digital age. Temanummer af tidsskriftet Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 13 (1)

Perrin, Andrew (2016). Book Reading 2016. Washington: Pew Research Centre. [Tilgængelig på: <http://www.pewinternet.org/2016/09/01/book-reading-2016/> (Set 04.12.2017)]

Thompson, John B. (2005). Books in the Digital Age. The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States. Cambridge: Polity

Thompson, John B. (2010). Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century. Cambridge: Polity [2. udg. 2012]

Wischenbart, Rüdiger (2016). Global eBook. A Report on Market Trends. Ruediger Wischenbart Content and Consulting. [Udkommer årligt med opdateret branchestatistik. Tilgængelig på: <http://www.wischenbart.com/page-4> (Set 04.12.2017)]