Kultivationsteori

Kultivationsteori Kultivationsteoriens grundlæggende antagelser er, at medierne “kultiverer” vores virkelighedsforståelse. Medierne, og fremfor alt tv, blev forstået som vor tids dominerende kulturelle udtryk, som på afgørende vis “fremdyrkede” en særlig forståelse af den sociale virkelighed. Hensigten med kultivationsteorien var at undersøge og bestemme denne kultiveringseffekt. Kultivationsteorien er en tidsbunden teori. Den tilhører perioden i medieteoriens […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Gerbner, Gross, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox & Signorielli 1977, Gerbner & Gross 1979, Potter 2014

Reference

Gerbner, George (1956). “Toward a general model of communication.” Audiovisual Communication Review, 4 (3), s. 171-199

Gerbner, George (1969). “Towards ‘Cultural Indicators’: The Analysis of Mass Mediated Public Message Systems.” I: Gerbner, George; Holsti, Ole R.; Krippendorff, Klaus; Paisley, William J. & Stone, Philip J. (red.). The Analysis of Communication Content. New York: John Wiley & Sons, s. 123-132

Gerbner, George (1970). “Cultural Indicators: The Case of Violence in Television Drama.” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 388 (1), s. 69-81

Gerbner, George (1980). “Death in Prime Time: Notes on the Symbolic Functions of Dying in the Mass Media.” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 447 (January), s. 64-70

Gerbner, George (1998). “Cultivation Analysis: An Overview.” Mass Communication & Society, 1 (3-4), s. 174-194

Gerbner, George & Gross, Larry (1976). “Living with Television: The Violence Profile.” Journal of Communication, 26 (2), s. 173-199

Gerbner, Georg & Gross, Larry (1979). “Editorial Response: A Reply to Newcomb’s ‘Humanistic Critique’.” Communication Research, 6 (2), s. 223-230

Gerbner, George; Gross, Larry; Jackson-Beeck, Marilyn; Jeffries-Fox, Suanne & Signorielli, Nancy (1977). Cultural Indicators: A Prospectus and Proposal for the Extension and Diversification of the Research Project on Trends in Television Content and Viewer Conceptions of Social Reality. Philadelphia, Pa.: Annenberg School of Communication, University of Pennsylvania. Tilgængelig på <http://web.asc.upenn.edu/gerbner/Asset.aspx?assetID=2597>

Gerbner, George; Gross, Larry; Morgan, Michael & Signorielli, Nancy (1980). “The ‘Mainstreaming’ of America: Violence Profile No. 11.” Journal of Communication, 30 (3), s. 10-29

McQuail, Denis (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. 6. udg. London: Sage Publications

Morgan, Michael & Shanahan, James (2010). “The State of Cultivation.” Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54 (2), s. 337-355

Newcomb, Horace (1978). “Assessing the Violence Profile Studies of Gerbner and Gross: A Humanistic Critique and Suggestion.” Communication Research, 5 (3), s. 264-282

Potter, William James (2014). “A Critical Analysis of Cultivation Theory: Cultivation.” Journal of Communication, 64 (6), s. 1015-1036