Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Winni Johansen
Reference

Christensen, Lars Thøger (1994). Markedskommunikation som organiseringsmåde. En kulturteoretisk analyse. København: Akademisk

Deetz, Stanley A. (1992). Democracy in an Age of Corporate Colonization. Developments in Communication and the Politics of Everyday Life. Albany, N.Y.: State University of New York Press

Fairhurst, Gail T. (2007). Discursive Leadership: In Conversation with Leadership Psychology. Los Angeles: Sage

Grant, David; Hardy, Cynthia; Oswick, Clifford & Putnam, Linda L. (red.) (2004). The SAGE Handbook of Organizational Discourse. London/Thousand Oaks, Calif.: Sage

Miller, Katherine (1996). “Who Are We and What Are We Doing? An editor’s note.” Temanr. af Management Communication Quarterly, 10 (1), s. 3-4

Mumby, Dennis K. (1988). Communication and Power in Organizations: Discourse, Ideologi and Domination. Norwood, N.J.: Ablex

Putnam, Linda & Pacanowsky, Michael E. (red.) (1983). Communication and Organization: An Interpretive Approach. Beverly Hills, Calif.: Sage