Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Gunnar Liestøl
Se også Hypertekst
Supplerende læsning

Berners-Lee 1999 eller 2001

Reference

Berners-Lee, Tim (1999). Weawing the Web. The Past, Present and Future of the World Wide Web by its Inventor. Med Mark Fischetti. London: Orion Business. [Da. overs. 2001]

Berners-Lee, Tim (2001).Webbets vej til verden. Med Mark Fischetti. Overs. af Bjarne Juul.  Humlebæk: Adlandia