Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Ditte Laursen
Supplerende læsning

Laursen 2011, 2013, Wille 2007

Reference

Laursen, Ditte (2011). “Sprog og kommunikation i medierne.” I: Hjarvard, Stig (red.). medieDK. København: Lindhardt & Ringhof, s. 146-163

Laursen, Ditte (2013). “E-mail, chat, sms.” I: Hjort, Ebba; Galberg Jørgensen, Henrik & Jørgensen, Bent (red.). Dansk Sproghistorie. Bd. 3. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur