Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Bent Preisler
Supplerende læsning

Wille 2007

Reference

Danmarks Radio. (2001). DR i offensiv for sproget. <http://www.dr.dk/OmDR/Fakta+om+DR/Publikationer/> [Set 10.01.2013]

Danmarks Radio. (2009). Sprogpolitik for DR. <http://www.dr.dk/OmDR/Fakta+om+DR/Publikationer/> [Set 10.01.2013]

Hjarvard, Stig (2004). “The globalization of language. How the media contribute to the spread of English and the emergence of medialects.” Nordicom Review, 25 (1-2), s. 75-97. [Online-udg. <http://www.nordicom.gu.se/> (Set 01.01.2010)]

Jarvad, Pia (2001). Det danske sprogs status i 1990’erne – med særlig henblik på domænetab. (Dansk Sprognævns skrifter, 32). København: Dansk Sprognævn

Ladegaard, Hans Jørgen (2002). “Sprog skaber folk. Sprogholdninger og stereotyper i Danmark.” Sprogforum, 8 (22), s. 55-57

Myers, Greg (1994). Words in Ads. London: Arnold

Preisler, Bent (1999). Danskerne og det engelske sprog. København: Roskilde Universitetsforlag

Preisler, Bent (2003). “English in Danish and the Danes’ English.” International Journal of the Sociology of Language 159 (Special Issue), s. 109-126

Rathje, Marianne & Kjærgaard, Anne (2009). Sproget i DR: En undersøgelse af problematisk sprogbrug, engelske lån og groft sprog i et udvalg af DR's produktioner. Danmarks Radio/Dansk Sprognævn. [<http://www.dr.dk/OmDR/Fakta+om+DR/Publikationer/> (Set 18.01.2013)]

Sprogudvalget (2003). Sprog på spil. Et udspil til dansk sprogpolitik. København: Kulturministeriet [Online-udg. <http://www.kum.dk/Servicemenu/Publikationer/ (Set 18.01.2013)]

Sprogudvalget (2008). Sprog til tiden. Rapport fra Sprogudvalget. København: Kulturministeriet [Online-udg. <http://www.kum.dk/Servicemenu/Publikationer/> (Set 18.01.2013)]

Skyum-Nielsen, Peder (2008). Godt dansk. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur