Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Jakobson 1979, 2001

Reference

Jakobson, Roman (1960). “Closing Statement: Linguistics and Poetics.” I: Sebeok, Thomas A. (red.). Style in Language. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, s. 350-377. [Da. overs. (forkort.) 1967 og 2001]

Jakobson, Roman (1967). “Lingvistik og poetik.” Overs. (forkort.) af Niels Erik Wille. Vindrosen, 14 (7), s. 41-52

Jakobson, Roman (1979). Elementer, funktioner og strukturer i sproget. Udvalgte artikler om sprogvidenskab og semiotik. Overs. af Peter Molbæk Hansen. Indled. af Eli Fischer-Jørgensen. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Jakobson, Roman (2001). “Lingvistik og poetik.” Rev. overs. (forkort.) af Niels Erik Wille. I: Walther, Bo Kampmann (red.). Litteraturteoretisk antologi. København: Gyldendal, s. 104-119

Thorlacius, Lisbeth (2009). “Website-analyse.” I: Rose, Gitte & Christiansen, H.C. (red.). Analyse af billedmedier - en introduktion. Frederiksberg: Samfundslitteratur