Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Kathrine Skretting
Supplerende læsning

Jantzen & Andersen 2004

Reference

Andersen, Christian & Jantzen, Christian (2004). “Reklamesemiotik mellem mening og virkning – komposition, kategorier og kognition.” MedieKultur, 37, s. 47-64

Barthes, Roland (1964a). “Rhetorique de l’image.” Communications, 4, s. 40-51. [Eng. overs. 1977; da. overs. 1980b]

Barthes, Roland (1977). “The Photographic Message.”; “Rhetoric of the Image.”; “Introduction to the Structural Analysis of Narratives.”; “The Death of the Author.” m.fl. I: Image – Music – Text. Red. og overs. af Stephen Heath. London: Fontana

Barthes, Roland (1980b). “Billedets retorik.” I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 1. København: Medusa, s. 42-57

Evans, Dylan (2001). Emotion. The Science of Sentiment. Oxford: Oxford University Press

Larsen, Peter (1980). “Reklame og retorik.” I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.). Visuel kommunikation. Bd. 2. København: Medusa, s. 438-465

Messaris, Paul (1997). Advertising and Persuasion. Thousand Oaks, Calif.: Sage