Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Mortensen 2008a

Reference

Banke, Lars M.; Michelsen, Maiken & Rahbek, Pernille (2004). Radio- og tv-lovgivning. København: Thomson/Gad Jura

Mortensen, Frands (red.) (2008a). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur

Mortensen, Frands (2008b). “EU og statsstøtte til public service broadcasting 1992-2005.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 31-66

Mouritsen, Per (2007). “Fem opfattelser af radio og fjernsyn i kampen om ‘i folkets tjeneste’”. I: Carstensen, Martin B.; Svith, Flemming & Mouritsen, Per (red.). DR og TV2 – i folkets tjeneste? Aarhus: Ajour

Syvertsen, Trine (1999). “The Many Uses of the ‘Public Service’ Concept.” Nordicom Review, 20 (1), s. 5-12

Søndergaard, Henrik (1995). Public service i dansk fjernsyn: Begreber, status og scenarier. (Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg). København: Statens Information

Søndergaard, Henrik (2008). “DR’s digitale strategier.” I: Mortensen, Frands (red.). Public service i netværkssamfundet. København: Samfundslitteratur, s. 31-66