Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Domke, Shah & Wackman 1998

Reference

Domke, David; Shah, Dhavan V. & Wackman, Daniel B. (1998). "Media priming effects: Accessibility, association, and activation." International Journal of Public Opinion Research, 10(1), s. 51-74 [Tilgængelig på <http://www.journalism.wisc.edu/~dshah/IJPOR1998.pdf>. Set 15.08.2013]