Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

McCracken 1993, McKay 2006, McLoughlin 2000

Reference

Benwell, Bethan (red.) (2003). Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines. Oxford: Blackwell/Sociological Review

Hermes, Joke (1995). Reading Women’s Magazines. An Analysis of Everyday Media Use. Cambridge: Polity

Jackson, Peter; Stevenson, Nick & Brooks, Kate (2001). Making Sense of Men’s Magazines. Cambridge: Polity

McCracken, Ellen (1993). Decoding Women’s Magazines. From Mademoiselle to Ms. London: Macmillan

McKay, Jenny (2006). The Magazines Handbook. 2. udg. London: Routledge [1. udg. 2000; 3. udg. 2013]

McLoughlin, Linda (2000). The Language of Magazines. London: Routledge

Klitgaard Povlsen, Karen (1986). Blikfang. Om kvindeæstetik og dameblade. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Klitgaard Povlsen, Karen (1995). Organisering af hverdagsliv og livsstil - ugeblade, magasiner og fagblade. Rapport udarbejdet for Statsministeriets Medieudvalg. København: Medieudvalget/Statens Informationstjeneste

Klitgaard Povlsen, Karen (1996-1997/2003). I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie, bd. 1-4. København: Samfundslitteratur. I: s.48-68; 176-187. II: s. 67-91; 266-281. III: s. 270-278. IV: s. 143-158

Klitgaard Povlsen, Karen (2007). “Smag, livsstil og madmagasiner.” MedieKultur 42/43, s. 46-53