Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lars Bjerg
Reference

Asmussen, Kaj & Meilby, Mogens (1978). Før deadline – dagbladsjournalistikkens grundtrin. Aarhus: Inst. f. Presseforskning/Danmarks Journalisthøjskole

Commission on Freedom of the Press (1947). A Free and Responsible Press. A General Report on Mass Communication: Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines, and Books. Red. af Robert D. Leigh. Chicago: University of Chicago Press

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom (2001/2007). The Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and The Public Should Expect. New York: Three Rivers [2. opd. og rev. udg. 2007]

Kramhøft, Peter (2000). Journalistik med omtanke. Arbejdsmetoder i udredende og analytisk journalistik. Aarhus: Ajour