Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Supplerende læsning: Grunig 1993

Reference

Grunig, James E. & Hunt, Todd (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston

Grunig, James E.; Dozier, David M.; Ehling, William P.; Grunig, Larissa A.; Repper, Fred C. & White, Jon (red.) (1992). Excellence in Public Relations and Communication Management. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Grunig, James E. (1993). “Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner.” MedieKultur, 9 (20), s. 6-15