Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Langefors 1966, Bateson 1972, Finnemann 1994, Hayles 1994, Bøgh Andersen m.fl. 2000

 

Reference

Bateson, Gregory (1972). Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. London: Intertext

Bøgh Andersen, Peter m.fl. (red.) (2000). Downward Causation. Minds, Bodies and Matter. Aarhus: Aarhus University Press

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Hayles, N. Katherine (1994). Chaos Bound. Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Langefors, Börje (1966). Theoretical Analysis of Information Systems. Lund: Studentlitteratur/København: Akademisk Forlag/Oslo: Universitetsforlaget

Shannon, Claude E. (1948). “A mathematical theory of communication.” Bell System Technical Journal, 27, s. 379-423, 623-656