Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Jørgen Stigel
Reference

Hjarvard, Stig (2002). “Simulated Conversations. The Simulation of Interpersonal Communication in Electronic Media.” I: Jerslev, Anne (red.). Realism and Reality in Film and Media. (Northern Lights Film and Media Studies Yearbook 2002). København: Museum Tusculanum

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1956). “Mass Communication and Parasocial Interaction. Observations on Intimacy at a Distance.” Journal of Psychiatry, 19 (3), s. 215–229. [Da. overs. 1997]

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1997). “Massekommunikation og parasocial interaktion. Et indlæg om intimitet på afstand.” Overs. af Gunhild Wernblad. Mediekultur, 26, s. 27-39

Larsen, Peter (1974). “Analyse af tv-avisen.” I: Bruun Andersen, Michael & Poulsen, Jørgen (red.). Mediesociologi. Introduktion til massekommunikationsforskning. København: Rhodos, s. 278-292

Stigel, Jørgen (1998). “Tv og tv-reklamens udtryksformer.” Dansk Noter 2, s. 16-27

Stigel, Jørgen (2001a). “The Aesthetics of Danish TV Spot Commercials. A Study of Danish TV Commercials in the 1990’ies.” I: Hansen, Flemming & Yssing Hansen, Lotte (red.). Advertising in the Nordic Countries. København: Samfundslitteratur, s. 327-350

Stigel, Jørgen (2001b). “TV Advertising Virtually Speaking: The invisible voice elaborating on the space between screen and viewer.” I: Agger, Gunhild & Jensen, Jens F. (red.). The Aesthetics of Television. Aalborg: Aalborg University Press, s. 321-348