Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Søren Pagter
Supplerende læsning

Kabel 2009, Kobré 2008, Holtermann 2001, Ingemann 1998b

Reference

Kabel, Lars (red.) (2009). Nyheder i nutid. Aarhus: Ajour

Kobré, Kenneth (2008). Photojournalism. 6. udg. New York: Focal [med dvd]

Holtermann, Øivind (2011). “Ingen kender hybridernes fremtid.” FILTER, 5. S. 28-41. <http://www.filterforfotografi.net/files/free5.pdf> (Set 03.09.2013)

Ingemann, Bruno (1998). FATAMORGANA – Pressefotografiets virkelighed og læsernes. København: Museum Tusculanum