Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Avis
Supplerende læsning

Denning 1987, Drotner 1988, Stangerup 1973-74:Bd. 1

Reference

Denning, Michael (1987). Mechanic accents: Dime novels and working-class culture in America. New York: Verso

Drotner, Kirsten (1988). English Children and Their Magazines, 1751-1945. New Haven, Conn.: Yale University Press

Schenda, Rudolf (1970). Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910. Franfurt am Main: Vitorio Klostermann

Stangerup, Hakon (1973-74). Avisens historie i de lande der skabte den: England, Frankrig, Tyskland og USA. Bd. 1-3. Oslo: J.W. Cappelen/København: Politikens Forlag [Bd. 1: Fra de første tilløb til 1850]