Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Bordwell, David & Thompson, Kristin (1979/2012). Film Art: An Introduction. New York: McGraw-Hill [10. udg. 2012]

Metz, Christian (1964). “Le cinéma: Langue ou langage?” Communications. [Genoptr. i: Metz, Christian (1968-73). Essais sur la signification au cinéma, bd. 1-2. Paris: Klincksieck.] [Da. overs. (1991): “Filmen: sprog eller sprogsystem.” Tryllelygten, 1]

Schmidt, Kaare (1995). Film. historie, kunst, industri. København: Gyldendal