Facebook

Facebook er et socialt medie, der blev lanceret i februar 2004 af Mark Zuckerberg, som var studerende på Harvard. Det startede som en slags “Blå bog”, hvor studerende på Harvard kunne læse om hinanden og oprette venskaber. Senere spredtes Facebook til alle amerikanske universiteter. I løbet af 2005 fik også skoler uden for USA adgang til Facebook, og i september 2006 blev Facebook åbnet for alle over 13 år. Facebook er registreret på den amerikanske Nasdaq-børs og har i dag en astronomisk høj værdi. Selskabet er ejet af en bred kreds af aktionærer, og grundlæggeren Mark Zuckerberg ejer ca. 30 % af aktierne. Der var i oktober 2015, ifølge Facebook selv, globalt mere end 1,5 mia. Facebook-brugere og 1 mia., der benytter Facebook hver uge.

Facebooks gennembrud i Danmark kom i løbet af sommeren 2007, hvor antallet af brugere blev mangedoblet i løbet af kort tid. Danmark er, sammen med Canada og de øvrige nordiske lande, blandt de steder i verden med højest Facebook-anvendelse. Der var ifølge Facebook selv i oktober 2015 3,5 mio. danske Facebook-profiler, svarende til 72 % af danskerne over 13 år (Facebooks aldersgrænse). Det reelle tal for anvendelse er dog lidt lavere, da tallene også dækker over f.eks. firma- og foreningsprofiler, og den enkelte kan i teorien have mere end en profil.

Facebook var fra starten et socialt medie til understøttelse af sociale netværk, hvor ideen var at oprette en profil og skabe forbindelser til andre brugere. Efterhånden har Facebook dog bevæget sig til i høj grad at være fokuseret på indhold og integrere aspekter af andre medier. Dets velkendte statusopdateringer, lanceret i 2006, gør det til et personligt “broadcast”-medie og senere tilføjelser af video- og chatfunktioner understreger Facebooks multi- og metamediale egenskaber. Senere tilføjelser som væggen og nyhedsstrømmen, det såkaldte “newsfeed”, bidrager yderligere til at gøre Facebook til andet og mere end et socialt medie til at vedligeholde netværk. Facebook er i dag et meta-medie (Linaa Jensen & Tække 2013), som anvendes til nyhedslæsning, videovisning og billeddeling, samtidig med at de oprindelige centrale funktioner er bevaret. Facebooks succes falder også sammen med en voldsom udbredelse af mobiltelefoner, ikke mindst smartphones. Ved udgangen af 2015 var der hver måned 727 mio., som kun bruger Facebook fra en mobil platform, 658 mio. som anvender både mobile og stationære platforme, og 160 mio., der udelukkende anvender en stationær platform (Rosoff 2015).

Facebook er i dag ikke bare et udbredt socialt medie i hverdagslivet (Ellison & Boyd 2013), men har fået en udbredt politisk anvendelse, både i forbindelse med protester og kamp for demokrati i diktaturstater, som blandt andet i forbindelse med Det Arabiske Forår (Eltantawi & Wiest 2011, Howard m.fl. 2011), og i valgkampe og dagligt politisk liv i etablerede demokratier (Enli & Skogerbø 2013, Hanson m.fl. 2010; Vitak m.fl. 2011, Gil de Zúñiga m.fl. 2012) (Sociale medier og kollektiv handlen). I forbindelse med parlamentsvalg i de nordiske lande i 2014 og 2015 havde flertallet af kandidater en Facebook-profil, og sociale og traditionelle medier spillede sammen i valgkampen, både i partiernes kampagner og i mediedækningen generelt (Larsson & Kalsnes 2014, Linaa Jensen, Hoff & Klastrup 2016).

Facebook har de seneste år opkøbt forskellige digitale services, herunder sociale medier som Instagram og WhatsApp, virtual realityteknologien Occulus VR og digitale marketingplatforme som Atlas Advertiser Suite som led i sin forretningsudvikling, herunder ekspansion af brugerbasen og optimering af personaliserede reklamer på Facebook.com. Reklameindtægter udgør således hovedparten af Facebook.coms indtjening, og udgjorde i 2015 mere end 16 mia. $.

Facebook er blevet kritiseret for krænkelse af privatlivet, for restriktive brugervilkår og for at være baseret på en forretningsmodel, hvor brugerne er produktet og betaler for Facebook ved at stille oplysninger, indhold og billeder til rådighed for Facebook.

(2016)

Forfatter Jakob Linaa Jensen
Reference

Ellison, Nicole B. & Boyd, Danah (2013). “Sociality through social network sites”. I: Dutton, William H. (red.). The Oxford handbook of internet studies, Oxford: Oxford University Press. s. 151-172

Eltantawy, Nahed & Wiest, Julie B. (2011). “The Arab spring. Social media in the Egyptian revolution: reconsidering resource mobilization theory”. International Journal of Communication, 5, s. 18

Enli, Gunn Sara & Skogerbo, Eli (2013) “Personalized campaigns in party-centred politics: Twitter and Facebook as arenas for political communication”.
Information, Communication & Society, 16 (5), s. 757-774. doi:10.1080/1369118X.2013.782330

Gil de Zúñiga, Homero; Jung, Nakwon & Valenzuela, Sebastián (2012). “Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation”. Journal of Computer-Mediated Communication, 17, s. 319-336. doi:10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x

Hanson, Gary; Haridakis, Paul Michael; Cunningham, Audrey Wagstaff; Sharma, Rekha, & Ponder, J.D. (2010). “The 2008 Presidential Campaign: Political Cynicism in the Age of Facebook, MySpace, and YouTube”. Mass Communication & Society, 13 (5), s. 584-607. DOI:10.1080/15205436.2010.513470

Howard, Philip N. m.fl. (2001) "Opening closed regimes: what was the role of social media during the Arab Spring?" Project on Information Technology and Political Islam Data Memo 2011.1. Seattle: University of Washington, 2011. [Policy Paper] Tilgængelig på <http://philhoward.org/opening-closed-regimes-what-was-the-role-of-social-media-during-the-arab-spring/> [Set 31.03.2016]

Larsson, Anders O. & Kalsnes, Bente (2014). "‘Of course we are on Facebook’: Use and non-use of social media among Swedish and Norwegian politicians". European Journal of Communication. Doi: 0267323114531383

Linaa Jensen, Jakob & Tække, Jesper (red.) (2013). Facebook – fra socialt netværk til metamedie. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Linaa Jensen, Jakob; Hoff, Jens & Klastrup, Lisbeth (2016). Internettet i Folketingsvalget 2015. København: Danske Medier

Rosoff, Mark (2015). "Facebook is officially a mobile-first company." Business Insider. 5. nov. 2015 uk.businessinsider.com [http://uk.businessinsider.com/facebook-mobile-only-users-most-common-2015-11?r=US&IR=T] [Set 31.3.2016]

Vitak, Jessica; Zube, Paul; Smock, Andrew; Carr, Caleb T.; Ellison, Nicole & Lampe, Cliff (2011). “It's Complicated: Facebook Users' Political Participation in the 2008 Election. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (3), s. 107-114. doi:10.1089/cyber.2009.0226