Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Preben Sepstrup
Supplerende læsning

Rambøll Management 2008

Reference

Rambøll Management (2008). Udkast til Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark. Midtvejsrapport/Statusnotat 30.09.08. København, Rambøll Management/Kulturministeriet. [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kum.dk>]