Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Serfarty 2004, Lundby 2008, Alexander & Levine 2008

Reference

Alexander, Bryan & Levine (2008). “Web 2.0 storytelling: the emergence of a new genre.” EDUCAUSE Review, 43 (6). [Tilgængelig som web-publ.]

Lundby, Knut (red.) (2008). Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-Representations in New Media. New York: Peter Lang

Serfarty, Viviane (2004). The Mirror and the Veil – an Overview of American Online Diaries and Blogs. (Amsterdam Monographs in American Studies). Amsterdam/New York: Rodopi