Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Se også Layout (avis)
Supplerende læsning

Norman & Draper 1986, Norman 1988, Bøgh Andersen 1991, Murray, J.H. 1997, Nielsen, J. 2000 eller 2001, Manovich 2001, Bolter & Gromala 2003, Finnemann 2005, Kofoed Hansen & Pold 2007

Reference

Bolter, Jay David & Gromala, Diane (2003). Windows and Mirrors. Interaction Design, Digital Art and the Myth of Transparency. Cambridge, Mass./London: MIT Press

Bøgh Andersen, Peter (1991). A theory of computer semiotics. Semiotic approaches to construction and assessment of computer systems. Cambridge: Cambridge University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Kofoed Hansen, Lone & Pold, Søren (red.) (2007). Interface – digital kunst & kultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press

Murray, Janet H. (1997). Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge Mass.: MIT Press

Norman, Donald A. (1988). The Psychology of Everyday Things. New York: Basic [Genudg. som Norman (1998)]

Norman, Donald A. (1998). The Design of Everyday Things. Cambridge, Mass.: MIT Press [Genudg. m. nyt forord af Norman (1988)]

Norman, Donald A. & Draper, Stephen W. (red.) (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. Hillsdale, N.J./London: Lawrence Erlbaum

Nielsen, Jakob (2000). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Indianapolis: New Riders [Da. udg. 2001]

Nielsen, Jakob (2001). Godt webdesign. Overs. af Jan Nyborg Tarbensen. København: IDG