Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lisbeth Klastrup
Se også Klumme Kommentar
Supplerende læsning

Blood 2002, Gurak m.fl. 2005, Schmidt, J. 2007, Scott Sørensen 2008a og 2008b, Walker Rettberg 2008, Kjellberg 2010

Reference

Blood, Rebecca (2002). The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and Maintaining Your Blog. New York: Basic

Gurak, Laura m.fl. (red.) (2004). Into the Blogosphere: Rhetoric, Community, and the Culture of Weblogs. [Online-udg. <http://blog.lib.umn.edu/blogosphere> Set 18.01.2013]

Kjellberg, Sara (2010). Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. Inst. f. Kulturvetenskaper, Lunds Universitet. [Ph.d.afhandling. Tilgængelig online]

Nardi, Bonnie A.; Schiano, Diane J.;Gumbrecht, Michelle & Swartz, Luke (2004). “Why we blog”. Communications of the ACM. 47.12 (2004), s. 41-46. [Tilgængelig online <http://psych.stanford.edu/~mgumbrec/Why_We_Blog.pdf> Set 18.01.2013]

Schmidt, Jan (2007). “Blogging practices: An analytical framework”. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), article 13. [<http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/schmidt.html> Set 18.01.2013]

Scott Sørensen, Anne  (2008a). Den intime blog: autenticitet, affekt og etik. [Online-udg. <http://www.high-tension-aesthetics.com/Files/workingpaper5.pdf> Set 18.01.2013]

Scott Sørensen, Anne (2008b). “Den intime blog: livet, selvet og teksten”. I Arping, Åsa, Nordenstam, Anna, & Widegren, Kajsa (red.) Moderniteter: Text, bild, kön. Stockholm/Göteborg: Raster, s. 102-122

Walker Rettberg, Jill (2008). Blogging. Cambridge: Polity [2. rev. udg. 2013]