Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Supplerende læsning

Turing 1936, Shannon & Weaver 1949, Finnemann 1994, Tanenbaum 1976/2006

Reference

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Shannon, Claude E. & Weaver, Warren (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press

Tanenbaum, Andrew S. (1976/2006). Structured Computer Organization. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall [5. udg. 2006]

Turing, Alan M. (1936). “On Computable Numbers – with an Application to the Entscheidungsproblem.” Proceedings of the London Mathematical Society, 2, s. 42, 230-265