Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Niels Erik Wille
Supplerende læsning

Kress & van Leeuwen 1996

Reference

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge [2. udg. 2006]