Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter David Bordwell
Reference

Bazin, André (1958-62).  Qu-est-ce que le cinéma? bd. 1-4. Paris: du Cerf. [Eng. overs. 1967-71]

Bazin, André (1967-71). What is Cinema, bd. 1-2. Udv. og overs. af Hugh Gray. Berkeley, Calif.: University of California Press