Udvidet medialisering

Udvidet medialisering Ved “udvidet medialisering” forstås de nye former for medialisering, der følger med anvendelsen af nye medier. Ibrugtagning af nye medier åbner samtidig ofte for nye anvendelser af ældre medier, der således også kan bidrage til udvidet medialisering. Skriftens lager-egenskaber indebærer fx en udvidet medialisering i forhold til talen, idet lagringen muliggør datering og […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Asp, Kent (1986). Mäktiga massmedier; Studier i politisk opinionsbildning. (Göteborg studies in politics, 13). Stockholm: Akademilitteratur. [Disputats]

Couldry, Nick; Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (red.) (2009). Media events in a global age. London: Routledge

Dwyer, Tim (2010) Media Convergence. (Issues in Cultural and Media Studies). Maidenhead: McGraw-Hill

Finnemann, Niels Ole (2006b). “Public space and the Co-Evolution of Digital and Digitized Media.” Media and Politics, fælles temanummer af Tidsskriftet Politik, 9 (2), og Mediekultur, 40

Finnemann, Niels Ole (2011). “Mediatization Theory and Digital Media.” Communications. European Journal of Communication Research, 36 (1), s. 67-89

Hjarvard, Stig (2008). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur

Krotz, Friederich (2007). “Creating a National Holiday. Media Events, Symbolic Capital and Symbolic Power.” [Fremlagt ved konferencen Media Events, Globalization and Cultural Change, 6.-7. juli 2007, Universität Bremen. Trykt i: Couldry, Nick; Hepp, Andreas & Krotz, Friedrich (red.) (2009). Media events in a global age. London: Routledge]

Lundby, Knut (red.) (2008). Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-Representations in New Media. New York: Peter Lang

Schulz, Winfried (2004). “Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept.” European Journal of Communication, 19 (1), s. 87-101

Thompson, John. B. (1995). The Media and Modernity. Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 2001]

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel