Lyttermålinger

Lyttermålinger De første lyttermålinger. Den første danske lytterundersøgelse blev gennemført i 1929 af Statsradiofonien, Danmarks Radio (1959) og det senere DR (2000). De danske licensbetalere kunne, på et spørgeskema trykt bag på girokortet for den årlige licensbetaling, krydse af, om de ønskede “mere”, “som nu” eller “mindre” af et antal programkategorier. Undersøgelsen viste en massiv […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Mads Fink
Reference

Crisell, Andrew (1986/1995). Understanding Radio. London: Routledge. [2. udg. 1995]

Jauert, Per (1996). “Hjemmets vægge udvides.” I: Bruhn Jensen, Klaus (red.). Dansk Mediehistorie. Bd. 2. 1880-1920 og 1920-1960. København: Samleren, s. 199-218. [Genoptr. København: Samfundslitteratur (2003)]