Lyd i medierne

Lyd i medierne Lyd i menneskelig forstand er “det vi hører”. Lyde kan varsle os om gode og om farlige hændelser, lyde kan omslutte os med velkendte og trygge klange, og de kan formes til velvalgte ord, som skaber splid mellem mennesker. Hørelsen fungerer altid sammen med syn, berøring, lugt og smag i den helhed, […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Lars Nyre
Reference

Bruhn Jensen, Klaus (2006). “Lyd som kommunikation. – En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m. fl. MedieKultur, 41, s. 5-13

Gibson, James J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin

Gorbman, Claudia (1987). Unheard Melodies. Narrative Film Music. London: British Film Institute/Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Handel, Stephen (1989). Listening. An Introduction to the Perception of Auditory Events. Cambridge, Mass.: MIT Press

Have, Iben (2006). “Musik og følelser i danske tv-dokumentarer.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m. fl. MedieKultur, 41, s. 27-37

Ihde, Don (1976). Listening and Voice. A Phenomenology of Sound. Athens, Ohio: Ohio University Press. [2. udg. 2007; Albany, NY: State University of New York Press]

Jørgensen, Kristine (2006). “Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell.” Særnummer om Lyd og medier,  red. af Tem Frank Andersen m. fl. MedieKultur, 41, s. 44-52

Langkjær, Birger (2000). Den lyttende tilskuer. Perception af lyd og musik i film. København: Museum Tusculanum.  [Rev. udg. af ph.d.-afhandling, Institut for Film- & Medievidenskab, Københavns Universitet. 1998]

Lønstrup, Ansa (2004). Stemmen og Øret. Studier i vokalitet og auditiv kultur. Aarhus: Klim

Maasø, Arnt (2002). ‘Se hva som skjer’. En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV. Oslo: Unipub

Nyre, Lars (2008). Sound Media. From Live Journalism to Music Recording. London: Routledge

Poulsen, Ib (2006). Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger. København: Samfundslitteratur

Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf [Genudg. som Schafer 1994]

Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Turning of the World. Rochester, Vt.: Destiny